Vision

Vi tycker att sprintorientering är den roligaste och mest utmanande formen av orientering. Därför tycker vi också att det är viktigt att noggrant framhäva tävlingsformens svårigheter i varje bana så att karaktären tydliggörs och bibehålls.

Vår vision är att sprintorienteringen ska få större fokus och ges mer utrymme inom sporten. Detta vill vi hjälpa till med genom att lägga utmanande och roliga banor.